Derfor anbefaler vi å søke lån sammen med noen

Mange tror at alle som vil kan få forbrukslån, dette stemmer ikke. For å få et forbrukslån går lånetilbyder gjennom en prosess der de ser hvilken risiko du utgjør. Denne risikovurderingen baserer seg på en kredittsjekk. Ikke bare bestemmer kredittsjekken om du kan få lån eller ikke, men den vil også bestemme hvilke lånevilkår du får. En medsøker på lånet kan føre til at ditt lån får bedre vilkår grunnet lavere risiko.

Hvordan fungerer lån med medsøker/medlåntaker

Når en søker lån sammen med en medsøker står begge juridisk ansvarlig for lånet. Det vil si at hvis hovedsøker ikke klarer å betale renter og avdrag i tide vil lånetilbyder kunne kreve dette fra medsøker. Dette gir lånetilbyder en større garanti for at lån blir betalt ned.

Dette er fordelene

Som nevnt er det ikke så enkelt som mange tror å få et lån uten sikkerhet. Med en medsøker blir det lettere å fylle opp kravene som stilles, dette kan være f.eks. inntekt eller lav alder på hovedsøker. Inntekten som lånetilbyder vil se på er den totale inntekten til begge søkere. Da er det lettere å komme seg over minimumskravet. Ikke bare blir det lettere å få lån, men vilkårene på lånet blir ofte bedre da lånetilbyder tar en lavere risiko.

En sterkere lånesøknad, altså en søknad som banken ser på som lavere risiko vil kunne gi bedre lånevilkår. Her er det penger å spare da det er mulig å få lavere renter.

En annen åpenbar fordel er at du muligens for hjelp til å betale ned lånet sammen med noen. Dette kan være samboer eller familie som ønsker å hjelpe.

Ulemper du bør kjenne til

Som hovedsøker er det en fordel å søke sammen med noen, lavere renter gir lavere totalkostnad på lånet. Ulempene faller oftest på medsøker som også står juridisk ansvarlig. Det er viktig for medsøker å vite at du kan stole på hovedsøker. Er det f.eks. en venn som har spurt deg kan du ende opp med å måtte betale ned på lånet hvis ikke månedlige avdrag og renter betales. Her er det viktig at medsøker setter seg inn i låneavtalen slik at det ikke forekommer noen overraskelser.

Det er smart å bruke en medsøker, ikke bare for å få lån, men også for å få bedre betingelser. Det er samtidig viktig at begge parter går nøye igjennom låneavtalen slik at begge vet hvilket ansvar som gjelder.